Projeler

1-İnceoğlu, O., Sorkun, K., İç Anadolu Bölgesi Ballarında Polen Analizi.TÜBİTAK, Proje No:445, 1976.

2-Güner, A., Vural, M., Sorkun, K., Rize Florası , Vejetasyonu ve Yöre Ballarının Polen Analizi.TÜBİTAK, Proje No:650, 1987.

3-İnceoğlu, Ö., Sorkun, K., Pınar, M., Ankara Havasının Allerjik Polenleri.Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:87, 1991.

4-Işık, N., Sorkun, K., Başoğlu, N., Doğan, C., Türkiye’de Üretilen Doğal ve Yapay Kaynaklı Balların Ayırt Edilmesine Esas Olacak Fiziksel, Kimyasal ve Palinolojik Kriterlerin BelirlenmesinYönelikAraştırmalar.TÜBİTAK, ProjeNo:1270, 1994.

5-Sorkun, K.Şahin, A., Marmaris/Muğla Yöresinde Üretilen Çam Ballarının Mikroskopik Analizi ve Bazı Kimyasal Özelliklerinin Saptanması.TKV(Türkiye Kalkınma Vakfı) 1998.

7- Kolonkaya, D., Koçak, Ö., Sorkun, K., Başpınar, B., Şahin, A., Varoa Hastalığına Karşı Kullanılan Pestisitlerin Dozu, Uygulama Yöntemi ve Kalıntı Analizi.TKV, Mayıs 1999.

8- Sorkun, K., Süer, B.Özkök, A., Bursa Yöresinde Arılar tarafından Toplanan polenin Mikroskobik ve Kimyasal  Analizi , Civan Arıcılık AŞ, Mayıs 2001.

9- Sorkun, K., Anzer ballarının polen analizi , HÜ Araştırma Fonu, Ekim 2000.

10-Sorkun,K.,Yurtdagül,M.,Temiz,A.,Salih,B.,Kalyoncu,A.F.,Kolankaya,D.,Karakaya,G.,Keskin,N.,Özkırım,A.,Tüylü,ö.A.,
Gençay,Ö.,yurtsever,N.,Arı Ürünleri ve Arı Hastalıkları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Projesi,(026042),HÜ Araştırma fonu,2006.

11-Sorkun,K.,Yurtsever,N.,Geçay,Ö.,Kemaliye-Erzincan Yöresinde Üretilen Balların ve  Propolislerin Mikroskobik Analizi ve Organoleptik Özelliklerinin Saptanması,TÜBİTAK,TOGTAG 3131,2005

12-Selmanoğlu,G.,Songür,S.,Kolankaya,D.,Sorkun,K.,Özkök,A.,Süer,B.,Balarısı Ürünü olan Polenin Memelilerdeki Etkilerinin   İncelenmesi,HÜ.Araştırma Fonu,Proje no:02.G.067,2002.

13-Sorkun,K.,Aytekin,M.,Yurtsever,N.,Hacettepe Üniversitesinde Eko Tarım Çalışmaları ve HARÜM Marka Hormonsuz Domates üretimi,H.Ü.Araştırma Fonu,Proje no:03 G 005

15-Sorkun,K.,Tüylü,Ö.A. Muğla Bölgesi’nde Üretilen Çam Balı ve Propolis’in Mikroskobik, Organoleptik ve Kimyasal Analizi,TOVAG 104 0 137.2008.

16-Güler, P., Sorkun, K., Salih, B., Gençay, Ö.,” Agaricus bitorquis (Quel)Saccardo’in misel gelişimi ve yetiştirilmesine propolisin etkileri” , Proje No: 2007/54, 2007-2009.

17-Sorkun, K., Gençay, Ö.,"Propolis Örneklerinin Flavonoid, Karboksilik Asit ve Türevlerinin İzolasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Mikroskobik Analizi",H.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi,2007-2009.

18-Usman, A.,Sorkun, K., Çıngı, H., Ersöz, N., Aşan,E.,Kaymaz, F.,Zeybek,N.D., Salih, B., Tüylü,Ö.A., Gençay, Ö.,Propolisin Tiroid Papiller Kanser Hücre Serisi Üzerindeki Etkisi, Proje Numarası : 3833, 28.07/2008-28.07.2009

Web Sayfası Sorumlusu: Doç. Dr. Aslı Özkök
Güncelleme Tarihi: Haziran 2018
Sorumluluk Sınırı
Hacettepe Üniversitesi
Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)
harum@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara