Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz,
Arı ürünleri, arı hastalıkları ,bombus arısı yetiştiriciliği vb. konularda araştırma ve geliştirme amacı ile bilimsel araştırma ,inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek.

Ülkemizin önemli nektar kaynağı bitkilerini ve diğer önemli arı ürünlerini olanaklar ölçüsünde yurt içi ve dışında tanıtmak ve değerlerini korumak.

Arı ve arı ürünlerinin bilimsel boyutta çalışılması ile üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak araştırmaların geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve bu projelerin çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak.

Arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacı ile uygulama grupları kurmak ve çeşitli konuların eğitimine yönelik programlar düzenlemek.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer,kongre,konferans,sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek ,yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi,özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuar ve atölyeler kurmak ve üniversitemiz ve diğer üniversitelerle bu konuda işbirliği yapmak.

Misyonumuz,
Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm ve ana bilim dalları ya da farklı Üniversiteler ile işbirliği yaparak, Arı ürünleri (bal,polen,propolis,arı sütü,arı zehiri), arı hastalıkları , polinasyon ve bombus arısı yetiştiriciliği ile organik ve doğal tarım konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak doğrudan ya da dolaylı olarak bu sektörlerin ülkemizde gelişmesine bilimsel anlamda katkı sağlamaktır.

Web Sayfası Sorumlusu: Doç. Dr. Aslı Özkök
Güncelleme Tarihi: Haziran 2018
Sorumluluk Sınırı
Hacettepe Üniversitesi
Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)
harum@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara